Publikácie a ohlasy zamestnancov SPU v Nitre

Databáza publikácií zamestnancov SPU v Nitre obsahuje bibliografické údaje o publikáciách zamestnancov univerzity, ohlasoch na tieto publikácie a výberovo aj publikáciách uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na SPU. Systematicky sú v databáze spracované publikácie od roku 1993, ojedinele sa vyskytujú aj staršie. Od roku 2005 sa spracovanie údajov do tejto databázy riadi smernicami, resp. vyhláškou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. Údaje z databázy sa pravidelne exportujú do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.

Inštitucionálny repozitár

Od r. 2004 boli v bibliografických záznamoch publikácií zamestnancov SPU v Nitre - podľa možností - odkazy na plné texty dokumentov. Išlo o publikácie vydávané vo Vydavateľstve SPU v Nitre v elektronickej forme na optických médiách. Postupne sa záber rozširoval na dokumenty dostupné na webových stránkach. Tieto aktivity sú základom budovania inštitucionálneho repozitára, ktorého charakter sa v kontexte zmien v evidencii publikačnej činnosti postupne menil. Inštitucionálny repozitár aktuálne obsahuje objekty určené výhradne na archiváciu, objekty s kontrolovaným prístupom a objekty s verejným prístupom. V prípade obsahu výhradne na účel archivácie pridanú informačnú hodnotu predstavujú obálky a obsahy, resp. úvodné strany publikácií. Pri riadenom prístupe k obsahu je prístup kontrolovaný technicky (sieťovými nastaveniami) alebo mechanizmom autentifikácie (prihlásení čitatelia) v kombinácii s chráneným režimom čítania (integrovaná systémová čítačka PDF).

Databáza publikácií zamestnancov SPU je na webe prezentovaná ako súčasť online katalógu knižnice. V rámci zdrojov je potrebné vybrať zdroj SlPK - Bibliografická databáza a potom v ponuke Rozšírené vyhľadávanie zvoliť limitu Databáza: Publikácie zamestnancov SPU.

Rozhranie Rozšírené vyhľadávanie v Bibliografickej databáze SlPK

 

Pre výstupy z databázy v štruktúrovanej forme podľa kategórií MŠVVaŠ možno využiť aj špecifické používateľské rozhranie EPCA výstupy.

Databáza publikačnej činnosti SPU :: Výstupy online

 

 

Kontakty:

Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-641 5041

Ing. Ingrid Jirásková :: ingrid.jiraskova@uniag.sk :: +421-37-641 5050