Ako citovať – návody pre študentov SPU v Nitre

Zápis údajov v odkazoch informačné zdroje musí byť v súlade s normou STN ISO 690: 2022.

Odporúčaný systém citovania v texte je citovanie v zátvorkách, označované aj ako systém mena a dátumu alebo Harvard systém.

Príklady odkazov na informačné zdroje  ::  Formát pre tlač (PDF) alebo Zjednodušený grafický manuál (HTML galéria)