Bibliografická databáza SlPK

Bibliografická databáza SlPK poskytuje relatívne komplexný prehľad o publikáciách z poľnohospodárstva a príbuzných oblastí publikovaných na Slovensku a v zahraničí slovenskými autormi, obsahuje tiež publikačnú činnosť zamestnancov SPU v Nitre (EPCA). Systematicky sú v databáze spracované publikácie od roku 1993, ojedinele sa vyskytujú aj staršie. Od roku 2003 sú súčasťou databázy aj plné texty, prevažujú však bibliografické záznamy.

Bibliografická databáza SlPK je na webe prezentovaná ako súčasť online katalógu knižnice. Pre prácu s databázou treba po vstupe do online katalógu SlPK v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Bibliografická databáza“. Prístup k databáze publikačnej činnosti: Rozšírené vyhľadávanie: Databáza: Publikácie zamestnancov SPU

Nakoľko je bibliografická databáza, resp. databáza publikačnej činnosti základom inštitucionálneho repozitára, sú k záznamom, podľa možnosti a selektívne, pripájané aj plné texty publikácií v chránenom režime čítania. Ide o čítačku PDF dokumentov, kde sa text iba zobrazuje a možno v publikácii listovať. Nemožno si text/publikáciu stiahnuť a uložiť. Takéto texty/publikácie sú dostupné iba pre registrovaných/prihlásených čitateľov.

Vyhľadávanie v bibliografickej databáze 

Kontakt:

Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, tel.: +421-37-6415 050