Box na vrátenie kníh

Box na vrátenie kníh je umiestnený v hlavnej budove knižnice na Štúrovej 51 pri bočnom vchode do budovy (dvere k výťahu, prízemie vpravo).

  • Knihy vyberáme každý pracovný deň ráno (8:00) a popoludní (medzi 13:00 a 14:00).
  • Vrátenie kníh bude zaevidované nasledujúci pracovný deň.
  • Ak vraciate knihy, na ktoré ste mali upomienku, prosíme aby ste poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty uhradili čo najskôr pri osobnej návšteve čitárne alebo hlavnej budovy knižnice, resp. bankovým prevodom.
  • Vrátenie kníh a tiež poplatky za upomienky si môžete skontrolovať vo svojom konte
  • Prosíme, aby ste do boxu nevracali CD/DVD a príliš veľké knihy, mohli by sa poškodiť. Box neslúži ani na vrátenie víkendových výpožičiek a kníh z medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Tieto treba vrátiť osobne.

V prípade otázok / problémov, kontaktujete výpožičný pult: tel. +421-37-6523 337, e-mail slpk-vypozicky@uniag.sk

Box na vrátenie vypožičaných kníh do knižnice na Štúrovej 51, hlavná budova SlPK