Zmeny v evidencii publikačnej činnosti

Agenda evidencie publikačnej/umeleckej činnosti a ohlasov (EPCA/EUCA) je dynamický proces, ktorý podlieha zmenám. Tieto zmeny často súvisia so zmenou legislatívnych rámcov zastrešujúcich oblasť hodnotenia vedy. Na týchto stránkach prinášame podrobný prehľad zmien od r. 2019 vrátane dokumentov, ktoré tieto zmeny iniciovali alebo tvorili novelizované formálne východiská. Informácie majú tak historický charakter (nie vždy musia byť ešte platné), ako aj aktuálny kontext.

Kontakty

  • Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk
  • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  ::  beata.bellerova@uniag.sk

 

Zmeny EPCA/EUCA po r. 2019

Zmeny EPCA/EUCA v r. 2022