Zmeny EPCA/EUCA

Porovnanie starých a nových kategórií evidencie publikačnej činnosti (Vyhláška č. 397/2020 a Vyhláška č. 456/2012)

Novinky a zmeny v evidencii publikačnej činnosti od roku 2022 – podujatie SlPK z 27. 10 2021. Záznam z podujatia


Smernice / Vyhlášky MŠVVaŠ (neplatné)

Smernice SPU (neplatné)


Zmeny vo vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov po r. 2019

Novelizácia zákona č. 270/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, priniesla niektoré zásadné zmeny v dovtedy používanom systéme evidencie.

  • Zmenilo sa vykazovacie obdobie -  od 1. februára do 31. januára.
  • Štátnej dotácii začali podliehať aj publikácie externých doktorandov.
  • Upravili sa postupy pri zmene kategórie. Podrobnosti sú uvedené v článku.

Zaviedla sa povinnosť pre evidenciu vedeckých monografií odovzdať knižnici v elektronickej forme plný text celej publikácie.

Kontakty

  • Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk
  • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  ::  beata.bellerova@uniag.sk
  • slpk-epca@uniag.sk