Zahraničné databázy :: Licencované informačné zdroje

Licencované zdroje SPU v Nitre

Licencované databázy, nazývané aj licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú databázy plných textov, bibliografické a bibliometrické databázy, prístupné študentom a zamestnancom SPU v Nitre a registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený na počítačovú sieť univerzity. V prípade záujmu o prácu s licencovanými databázami mimo počítačovej siete SPU v Nitre môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Aktuálne SlPK sprístupňuje svojim používateľom nasledovné:

Web of Science Core Collection
Current Contents Connect
Web of Science BIOSIS Citation Index
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators
Medline

Špecifickým spôsobom, cez portál Informácie pre inovácie (NAVIGA), sú dostupné vybrané zdroje zahraničných producentov.

Pre prácu s licencovanými databázami platia striktné licenčné podmienky. Vo všeobecnosti platí najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného využívania.


Licencované zdroje CVTI SR v Bratislave

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave ponúka pre registrovaných používateľov (fyzické osoby) prostredníctvom vlastného vzdialeného prístupu licencované informačné zdroje, ktoré má vo svojom portfóliu. Bližšie informácie o vzdialenom prístupe (vstup, registrácia, podmienky využívania a pod.) ako aj ďalších zdrojoch sú dostupné na stránkach http://ezproxy.cvtisr.sk/.

Dostupné zdroje (výber):

 

 • BMJ Journals Collection a BMJ Case Report ::  e-periodiká a prípadové štúdie z oblasti medicíny a zdravotníctva z produkcie BMJ Publishing Group Ltd.
 • Sage HSS :: Viac ako 600 titulov z oblasti humanitných a sociálnych vied
 • CRC Press ::  Kolekcia 25 titulov e-kníh z oblasti strojárstva, nanotechnológií a i.
 • Nano Letters :: Online periodikum American Chemical Society (ACS)
 • ACS Nano :: Online periodikum American Chemical Society (ACS)
 • Emerald eBooks Series Business, Management and Economics a Emerald eBooks Series Social Sciences :: Knihy
 • Emerald Engineering a Emerald Management eJournals :: Kolekcie e-časopisov
 • JoVE (Journal of Visualized Education)  ::  sekcie Biology a Science Education
 • EMBO Journal  :: e-časopis z oblasti molekulárnej biológie
 • BioOne Complete  :: Viac ako 190 e-titulov z oblasti biologických a ekologických vied
 • Nature  :: Kolekcia 39 titulov e-periodík vydavateľstva Nature Publishing Group

 

Kontakty:
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., lubica.jedlickova@uniag.sk, +421-37-6415 046
Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 040