Zahraničné databázy :: Licencované informačné zdroje

Licencované zdroje SPU v Nitre

Licencované databázy, nazývané aj licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú databázy plných textov, bibliografické a bibliometrické databázy, prístupné študentom a zamestnancom SPU v Nitre a registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený na počítačovú sieť univerzity. V prípade záujmu o prácu s licencovanými databázami mimo počítačovej siete SPU v Nitre môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Aktuálne SlPK sprístupňuje svojim používateľom nasledovné:

Web of Science Core Collection
Current Contents Connect
Web of Science BIOSIS Citation Index
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators
Medline

Prístup k databázam EBSCO skončil k 31.12.2016 z dôvodu skončenia národnej licencie.

Špecifickým spôsobom, cez systém NAVIGA, sú dostupné zdroje Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks, Elsevier ScienceDirect Ebooks, Elsevier Engineering Village REFEREX, Springer E-books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley InterScience E-books, Wiley InterScience Reference Works a IET Digital Library, ktoré však prestali byť aktualizované vzhľadom na ukončenie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“, z ktorého boli financované.

Pre prácu s licencovanými databázami platia striktné licenčné podmienky. Vo všeobecnosti platí najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného využívania.


Licencované zdroje CVTI SR v Bratislave

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave ponúka pre registrovaných používateľov (fyzické osoby) prostredníctvom vlastného vzdialeného prístupu licencované informačné zdroje, ktoré má vo svojom portfóliu. Bližšie informácie o vzdialenom prístupe (vstup, registrácia, podmienky využívania a pod.) ako aj ďalších zdrojoch sú dostupné na stránkach http://ezproxy.cvtisr.sk/.

Dostupné zdoje (výber):

 

 • BMJ Journals Collection a BMJ Case Report ::  e-periodiká a prípadové štúdie z oblasti medicíny a zdravotníctva z produkcie BMJ Publishing Group Ltd.
 • Sage HSS :: Viac ako 600 titulov z oblasti humanitných a sociálnych vied
 • CRC Press ::  Kolekcia 25 titulov e-kníh z oblasti strojárstva, nanotechnológií a i.
 • Nano Letters :: Online periodikum American Chemical Society (ACS)
 • ACS Nano :: Online periodikum American Chemical Society (ACS)
 • Emerald eBooks Series Business, Management and Economics a Emerald eBooks Series Social Sciences :: Knihy
 • Emerald Engineering a Emerald Management eJournals :: Kolekcie e-časopisov
 • JoVE (Journal of Visualized Education)  ::  sekcie Biology a Science Education
 • EMBO Journal  :: e-časopis z oblasti molekulárnej biológie
 • BioOne Complete  :: Viac ako 190 e-titulov z oblasti biologických a ekologických vied
 • Nature  :: Kolekcia 39 titulov e-periodík vydavateľstva Nature Publishing Group

 

Kontakty:
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., lubica.jedlickova@uniag.sk, +421-37-6415 046
Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 040