Zahraničné databázy :: Licencované informačné zdroje

Licencované databázy, nazývané aj licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú databázy plných textov, bibliografické a bibliometrické databázy, prístupné študentom a zamestnancom SPU v Nitre a registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený na počítačovú sieť univerzity. V prípade záujmu o prácu s licencovanými databázami mimo počítačovej siete SPU v Nitre môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Aktuálne SlPK sprístupňuje svojim používateľom nasledovné:

Pre prácu s licencovanými databázami platia striktné licenčné podmienky. Vo všeobecnosti platí najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného využívania.

 

Kontakty


Ing. Janette Guzmická  ::  janette.guzmicka@uniag.sk  ::  +421-37-6415 040  ::  Konzultácie k práci s databázami

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421-37-6415 046  ::  Technická podpora