Zahraničné databázy :: Licencované informačné zdroje

Licencované databázy, nazývané aj licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú databázy plných textov, bibliografické a bibliometrické databázy, prístupné študentom a zamestnancom SPU v Nitre a registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený na počítačovú sieť univerzity. V prípade záujmu o prácu s licencovanými databázami mimo počítačovej siete SPU v Nitre môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Aktuálne SlPK sprístupňuje svojim používateľom nasledovné:

  • Knovel :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
  • ProQuest
  • ProQuest Ebook Central :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
  • ScienceDirect :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
  • Scopus
  • SpringerLink
  • Wiley Online Library
  • Web of Science

Pre prácu s licencovanými databázami platia striktné licenčné podmienky. Vo všeobecnosti platí najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného využívania.

Okrem vyššie uvedenej ponuky knižnica na základe aktuálnej ponuky rôznych partnerov poskytuje možnosť dočasných prístupov k informačným zdrojom z rôznych oblastí. Informácie o ponuke sú dostupné na stránkach o skúšobných prístupoch.  

Kontakty


Ing. Janette Guzmická  ::  janette.guzmicka@uniag.sk  ::  +421-37-6415 050  ::  Konzultácie k práci s databázami

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421-37-6414 978  ::  Technická podpora