Web of Science :: Kopernio :: Publons

V rámci odborného podujatia Quo vadis publikovanie..., ktoré pripravila SlPK pri SPU v Nitre 5. marca 2019 boli prezentované aj aktuálne informácie a novinky na platforme Web of Science. Lektorka zo spoločnosť Clarivate Analytics priblížila detaily týkajúce sa hodnotiaceho a výberového procesu časopisov, zborníkov a monografií do databáz WoS, ako aj nové nástroje integrované do platformy -- Kopernio a Publons.

Prezentácia PPTX  ::  Prezentácia PDF