Web of Science & InCites Benchmarking and Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics predstavuje novinky týkajúce sa produktov Web of Science a InCites Benchmarking and Analytics. Pre záujemcov je k dispozícii zoznam slovenských časopisov indexovaných v citačnom indexe ESCI.

Všetky informácie týkajúce sa kritérií výberu publikácií (časopisy, konferenčné zborníky, monografie) do Web of Science sú dostupné na stránkach https://clarivate.com/products/publisher-relations/.

Podrobné informácie k platforme Web of Science Citation Connection sú dostupné na stránkach http://clarivate.libguides.com/home.