Výstupy, vyhľadávanie publikácií a ohlasov

Aplikácia EPCA výstupy

  • Z dôvodu zavedenia novej organizačnej štruktúry SPU v Nitre už nie je možné v aplikácii Výstupy EPCA robiť výstup publikácií alebo ohlasov na základe názvu/kódu katedry. Ak aj systém výstup urobí, nemusí byť korektný. Preto výstupy za katedry (aj staršie) treba robiť výlučne zadaním mien zamestnancov.
  • Výstupy EPCA za rok 2022 zatiaľ obsahujú iba staré kategórie. Na úprave výstupov s novými kategóriami sa pracuje.
  • Návod ako si urobiť výstup s kvartilmi (pripravujeme aktualizáciu)

Ďalšie možnosti vyhľadávania

Databáza publikácií zamestnancov SPU

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Univerzitný informačný systém

Web of Science

Scopus