Výstupy, vyhľadávanie publikácií a ohlasov

Aplikácia EPCA výstupy

  • Od roku vykazovania 2022, v súvislosti so zmenou vyhlášky, obsahujú výstupy staré aj nové kategórie. Platí to tak pre publikácie ako aj ohlasy.
  • Súčasťou záznamov publikačnej činnosti od roku 2022 je študijný odbor. Pre jeho zobrazenie vo výstupe publikačnej činnosti stačí vybrať voľbu v ponuke Ďalšie nastavenia.
  • K záznamom sa importujú vybrané scientometrické ukazovatele časopisov, o. i. aj kvartily. Informácie  a návody nájdete v článku
  • Pretože staré aj nové kategórie ohlasov sa označujú rovnakými číslicami avšak s odlišným významom, pridali sme k starým kategóriám ohlasov znak *.

Ďalšie možnosti vyhľadávania

Databáza publikácií zamestnancov SPU

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Univerzitný informačný systém

Web of Science

Scopus