Výpožičky

V knižnici je k dispozícií viac ako 550 000 tlačených publikácií. Väčšina z nich je uložená v sklade a výpožičky sa objednávajú cez online katalóg.

Staršie publikácie (zväčša s rokom vydania nižším ako 1970) nemusia byť ešte spracované v online katalógu. Ich vyhľadanie v lístkovom katalógu sprostredkuje konzultačná služba.

Výpožičky zo študovne na Štúrovej 51 sa realizujú na základe žiadanky alebo voľným výberom. Výpožičky v čitárni sa realizujú len voľným výberom. Vyžiadané dokumenty na základe žiadanky cez online katalóg je možné prevziať najneskôr do 10 dní od dátumu vystavenia žiadanky.

Ak je publikácia požičaná, možno si ju cez online katalóg rezervovať. Ak sa v katalógu vôbec nenachádza, možno po prihlásení do konta, navrhnúť jej kúpu.

Výpožičky publikácií môžu byť

 • absenčné (domov, resp. mimo budovy knižnice)
 • prezenčné (len v knižnici)
 • e-výpožičky (e-knihy Flexibooks, e-knihy ProQuest Ebook Central).

Výpožičky mimo budovy knižnice (absenčné)

 • učebnice a skriptá na 186 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 2 krát ak na titul nie je rezervácia,
 • knihy, mapy, CD/DVD na 30 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 3 krát ak na titul nie je rezervácia.

Výpožičná lehota pre vybrané publikácie zo študovne na Štúrovej (označené žltým alebo červeným štítkom) je na 7 dní (týždeň) alebo na víkend. Výpožičná lehota pre publikácie z Čitárne na Tr. A. Hlinku je len na víkend. Víkendové výpožičky si možno vypožičať po 12.00 h posledný pracovný deň pred víkendom alebo sviatkom a vrátiť najneskôr prvý pracovný deň po víkende alebo sviatku. Predĺženie výpožičnej lehoty týždňových a víkendových výpožičiek nie je možné.

Výpožičky len v knižnici (prezenčné)

 • viazané periodiká,
 • konzervačné exempláre dokumentov s poľnohospodárskou tematikou,
 • špeciálna literatúra  – vedecko-kvalifikačné práce, záverečné práce a výskumné správy,
 • normy.

Počet výpožičiek pre študentov a zamestnancov SPU je maximálne 30, pre iných používateľov maximálne 10.

Pri absenčných výpožičkách možno využiť službu doručenia kníh poštou (Slovenská pošta, a. s.).

Výpožičné lehoty si možno sledovať a predlžovať cez konto čitateľa. V prípade zabudnutia hesla je k dispozícii mechanizmus zmeny hesla (Prihlásenie :: Zmena hesla), ktorý je podmienený uvedením platnej e-mailovej adresy v údajoch čitateľa. Predlžovať výpožičné lehoty je možné len u absenčných výpožičkách na 186 alebo 30 dní.

Knižničný systém automaticky generuje upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty,  upomienky a poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Upozornenia a upomienky sa posielajú e-mailom, 3. a 4. upomienka aj poštou.

Vypožičané knihy je možné vrátiť:

 • osobne v hlavnej budove knižnice na Štúrovej 51 alebo v čitárni na Tr. A. Hlinku,
 • prostredníctvom boxu na vrátenie kníh, ktorý je umiestnený pri bočnom vchode do hlavnej budovy vpravo, t. j. pri vstupe k výťahu,
 • poštou (odporúčame poslať ako doporučenú zásielku) na adresu Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra

 

Kontakt

Výpožičný pult: slpk-vypozicky@uniag.sk, 037/6415 036, 037/652 3337

Študovňa (Štúrova ul. 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  037/641 5038

Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2): slpk-citaren@uniag.sk,  037/641 4495