Voľne dostupné databázy

Prehľad vybraných, voľne dostupných databáz, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní informácií.

 

Voľne dostupné video články a protokoly z Journal of Visualized Experiments
JoVE je prvý recenzovaný vedecký video časopis, ktorý má impakt faktor. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering, Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

Samostatne je kolekcia Science Education s video návodmi určenými na výučbu laboratórnych základov v prírodovedných a behaviorálnych vedách.


Vyhľadávanie vo voľne dostupných zdrojoch Royal Society of Chemistry


Vyhľadávanie literatúry z oblasti poľnohospodárstva


Vyhľadávanie literatúry v slovenských knižniciach


Vyhľadávanie faktov, údajov  ::  Štatistické zdroje, špecializované databázy, slovníky, nomenklatúry