Víkendové výpožičky

Publikácie zo študovne na Štúrovej 51, ktoré sú označené červeným štítkom, si možno požičať domov na víkend / sviatok. Výpožička sa realizuje voľným výberom.

Pre víkendové výpožičky platia nasledovné podmienky:

  • označenie publikácií červeným štítkom,
  • požičanie maximálne 5 publikácií na jeden víkend,
  • vypožičanie po 12.00 h posledný pracovný deň pred víkendom,
  • upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty sa generuje 1 deň pred jej uplynutím,
  • vrátenie prvý pracovný deň po víkende alebo sviatku osobne (nie prostredníctvom boxu na vrátenie kníh) počas otváracích hodín,
  • predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné.

Pozor! Prvá upomienka sa vygeneruje hneď na druhý deň po uplynutí doby výpožičky a každá ďalšia nasledujúci deň.

Poplatky za upomienky podľa cenníka služieb.

 

Kontakty

Výpožičný pult: slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-6523 337

Študovňa (Štúrova ul. 51): slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-6414 977

Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2):  slpk-citaren@uniag.sk,  +421-37-6414 495