Vedecká integrita a etika

Čo znamená autorstvo vedeckej publikácie :: 10.04.2024

 

ZMENA TERMÍNU! 10. 4. SA PREDNÁŠKA NEUSKUTOČNÍ, NÁHRADNÝ TERMÍN PREDPOKLADÁME 7. 5. 2024.

Odborná prednáška zameraná na témy:

  • Integrita autorstva
  • Etické aspekty publikovania v kolektívoch
  • Zodpovednosť autorov
  • Taxonómia autorských rolí CRediT

Forma: online

Prednášajúci: Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (SlPK)

 


 

Ďalšie odborné podujatia k téme

Miesto konania:  Coworkingové centrum SPU, ŠD Mladosť

Čas: 10:00

Forma: hybridná

Záznam: http://www.slpk.sk/eldo/2023/misc/vi2-20230414.mp4 [413MB, 2:32:19]

Vedecká integrita a etika :: Podujatie na SPU v Nitre dňa 14.4.2023