V knižnici mi chýba a navrhujem...

Formulár slúži na odosielanie podnetov čitateľov a používateľov knižnice, ktoré môžu byť nápomocné pri skvalitňovaní poskytovaných služieb, ale aj zlepšení podmienok či už technických, psycho-hygienických, priestorých a pod. Podnety sú spracované a o výsledku sa budeme snažiť priebežne informovať.