Nastavenie pre Firefox (a prehliadače s možnosťou vlastných nastavení):

Nástroje >> Možnosti >> Všeobecné >> Nastavenie pripojenia >> Nastavenia >> Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy: http://cms.uniag.sk/proxy.pac

Nastavenie pre Internet Explorer (a prehliadače používajúce systemové nastavenia, napr. Chrome):

Ovládací panel >> Sieť a Internet >> Možnosti internetu >> Pripojenia >> Nastavenie siete LAN >> Použiť automatický konfiguračný skript >> Adresa: http://cms.uniag.sk/proxy.pac

Ak používate mobilné pripojenie (napr. usb modem), je ho tiež potrebné nastaviť (viď. Pripojenia >> Nastavenie telefonického pripojenia a virtuálnej súkromnej siete).

Prihlasovacie údaje zadávate, až keď si ich náš server (SlPK SPU) vyžiada (po prvom kliknutí na niektorú z databáz v časti E-zdroje na úvodnej stránke).

Prednastavený portable Firefox [100+MB] je k dispozícii na:

http://www.slpk.sk/misc/support/tukan/sett/FirefoxPortable.zip

Univerzálne nastavenia pre Firefox:

http://www.slpk.sk/misc/support/tukan/sett/obr1.jpg

http://www.slpk.sk/misc/support/tukan/sett/obr2.jpg