Týždeň slovenských knižníc 4.3. - 10.3.2024

Týždeň slovenských knižníc 2024 :: Plagát

V rámci 25. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha 4.3. až 10.3.2024, sa aktivity knižníc zameriavajú nielen na prepájanie generácií čitateľov, ale aj na zvyšovanie povedomia o knižniciach ako inštitúciach nachádzajúcich uplatnenie v každodennom živote spoločnosti. Do priebehu TSK sa opäť zapája aj Slovenská poľnohospodárska knižnica.

AKTIVITY POČAS TSK 2024 v SlPK

VŠETKO ZA EURO
4. - 8. marca registrácia, manipulačné poplatky a poplatky za upomienky sa budú účtovať len do výšky 1€.

KÚPIME KNIHU
Stačí poslať návrh na ľubovoľný titul, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde alebo je ťažko dostupný. Knihu prednostne požičiame tomu, kto navrhne kúpu. Návrh sa posiela cez formulár.

MÔŽEME POMÔCŤ
Online alebo osobné konzultácie každý deň počas TSK pre všetkých, ktorí potrebujú poradiť s vyhľadávaním informácií, citovaním a pod. Stačí napísať e-mail na slpk@uniag.sk.

OPÄŤ REŠERŠUJEME
Od 8. marca znovu začíname s rešeršnou službou, pre ženy a dievčatá zadarmo. Viac o objednávaní rešerší na stránke.

Tešíme sa na spoločné stretnutia v knižnici.