Týždeň slovenských knižníc 6.3. - 12.3.2023

Týždeň slovenských knižníc 2023

Knižnice reagujú na aktuálne spoločenské problémy. Šírenie rôznych foriem falošných, nepravdivých či skreslených informácií a fakt, že im podlieha veľmi veľa ľudí všetkých generácií je vážnym problémom a preto sa stal témou Týždňa slovenských knižníc 2023 (TSK 2023), ktorý sa koná od 6. do 12. marca. Svojimi aktivitami sa k TSK pripája aj Slovenská poľnohospodárska knižnica.

Aktivity 2023 v SlPK

Registrácia a jej predĺženie za 1 €
Týka sa všetkých foriem registrácie a jej predlžovania – osobne aj online. Pokyny pre online platbu sú na stránke Registrácia - Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (www.slpk.uniag.sk).

Amnestia na dlhy
Vzťahuje sa na dlhy za upomienky, ale iba za predpokladu, že knihy boli vrátené.

Vyhľadávanie kvalitných informácií
Online konzultácie každý deň počas TSK o 14.00 sú určené všetkým, ktorí potrebujú vyhľadávať informácie v elektronických informačných zdrojoch. Stačí napísať e-mail na slpk@uniag.sk a vybrať si dátum.

Prídeme za vami 8. 3. 2023
Aby sme zjednodušili možnosť registrácie a vysporiadania dlhov prostredníctvom amnestie, budú pracovníčky knižnice k dispozícii v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku pod aulou. od 9.00 do 14.00 h.

Otvorené dvere do knižnice 9. 3. 2023
Každému kto je zvedavý ako to vyzerá v „zákulisí“ knižnice a najmä jej skladoch, kde sú tisíce kníh, ponúkame možnosť exkurzie. Stačí napísať e-mail na slpk@uniag.sk alebo prísť k výpožičnému pultu v hlavnej budove knižnice a požiadať knihovníčky. Na tento deň máme naplánované aj exkurzie žiakov ZŠ Tulipánová, na ktorých sa veľmi tešíme.

Počas celého TSK (ale aj po jeho skončení) budeme návštevníkom ponúkať letáky a šíriť videá, ktoré pomáhajú porozumieť problémom dezinformácií, hoaxov, fake news či konšpiračných teórií a lepšie sa proti nim brániť.

Informačný materiál Slovenskej asociácie knižníc (SAK) k problematike dezinformácií, falošných správ, hoaxov atď.

TSK 2023 - Plagát