Týždeň slovenských knižníc 2019

Jubilejný 20. ročník celoslovenského podujatia spoluorganizovaného Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskou asociáciou knižníc, ktoré od svojho začiatku sleduje cieľ pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rozmanitého spektra aktivít a podujatí je tu. Týždeň slovenských knižníc "vyrástol" z detských liet a cez etapu "Teen Years" sa už etabloval ako dospelý subjekt. O tomto vývoji by určite veľa vypovedal aj pohľad do spomínaných rokov minulých. Dovolíme si tvrdiť, že podujatia, ktoré knižnice v rámci TSK ponúkajú, rastú kvalitatívne z roka na rok. Tak aká bude ponuka podujatí pre tento ročník v Slovenskej poľnohospodárskej knižnici?

Tak je tu... TSK 2019 v SlPK!

  • 4.-8.3.2019 :: Registrácia nových čitateľov a predĺženie registrácie za 1 € v čitárni na Tr. A. Hlinku 2 a v budove na Štúrovej 51
  • 4.-8.3.2019 :: "Zabookuj" si knihovníka. Možnosť online si objednať knihovníka na pomoc pre vyhľadávaní zdrojov, citovaní... (slpk@uniag.sk)
  • 5.3.2019 :: Quo vadis publikovanie... Prezentácie zamerané na podporu vedeckého publikovania na SPU v Nitre -- novinky na platforme Web of Science (lektor z Clarivate Analytics), prezentácia identifikátora ORCID a antiplagiátorského systému iThenticate :: Výskumné centrum AgroBioTech, od 9:00 do 15:00 h
  • 6.3.2019  :: Možnosť registrácie a predĺženia registrácie za 1 € mimo priestorov SlPK :: Technická fakulta, 1. poschodie, 9:00 až 14:00 h
  • 8.3.2019  :: Medzinárodný deň žien v SlPK. Čitateľkám, ktoré prídu do knižnice, budú odpustené všetky poplatky

V priestoroch hlavnej budovy SlPK na Štúrovej 51 pokračuje aj počas TSK výstava prác študentov FZKI.

Program :: Plagát (PDF)

 

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 1

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 2

Niekoľko foto-momentov z prezentácií v rámci Quo vadis publikovanie...

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 3

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 4

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 5

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 6

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 7

 

 

Týždeň slovenských knižníc 2019 :: Fotogaléria 8