Študovne

Návštevníkom knižnice sú k dispozícii:

  • Univerzálna študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie)
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2,
  • Malá študovňa (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie, vstup cez univerzálnu študovňu)
  • Študovňa anglickej ekonomickej literatúry (hlavná budova knižnice, Štúrova 51, 1. poschodie, vstup cez univerzálnu študovňu).

Literatúra v študovniach je určená na prezenčné vypožičiavanie (nepožičiava sa domov). Informáciu o dokumentoch v študovniach možno nájsť v online katalógu v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“.