Spýtajte sa knižnice

Kontaktujte nás e-mailom

Spýtajte sa knižnice e-mailom

slpk@uniag.sk
Konkrétneho pracovníka :: Zamestnanci
Na konkrétnu službu :: Služby

 
 

Kontaktujte nás telefonicky

Spýtajte sa knižnice telefonicky

+421-37-6523 337, 6415 036 (výpožičky, Štúrova 51)
+421-37-6415 038, 6415 045 (normy, rešerše, Štúrova 51)
+421-37-6414 495 (čitáreň, Tr. A. Hlinku 2)
+421-37-6415 030 (sekretariát, Štúrova 51)

 
 

Kontaktujte nás osobne

Spýtajte sa knižnice pri osobnej návšteve na Štúrovej ulici alebo v čitárni v hlavnej budove SPU (Trieda A. Hlinku 2) v čase otváracích hodín.

Ako a kde nás nájdete?

Aktuálne informácie o zmenách/úpravách otváracej doby knižnice sú vždy dostupné na hlavnej stránke knižnice. Všetky ďalšie detailné informácie sú dostupné v sekcii Služby.

 
 

FAQ

Najčastejšie kladené otázky :: FAQ

Možno nájdete odpoveď na svoju otázku v našej "ponuke" najčastejšie kladených otázok, ktoré pracovníci knižnice dostávajú od čitateľov a ďalších používateľov.

V prípde akýchkoľvek otázok odporúčame konkrétne kontakty na služby alebo zamestnancov knižnice.

 
 

Najčastejšie kladené otázky

Kto sa môže stať čitateľom knižnice? Čitateľom knižnice sa môže stať každý, kto dovŕšil vek 15 rokov (je držiteľom občianskeho preukazu).

Akým spôsobom sa objednávajú knihy (dokumenty z fondu)? Knižnica pracuje s automatizovaným systémom objednávania dokumentov (elektronické žiadanky) v prostredí internetu. Žiadanku možno vystaviť z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Pre vystavenie žiadanky je potrebné zadať používateľské meno a osobné heslo. Každý registrovaný čitateľ si môže kontrolovať priamo stav svojich výpožičiek, predlžovať výpožičky a prezerať históriu výpožičiek z akéhokoľvek počítača pracujúceho v internete.

Čo je to osobné heslo? Heslo tvorí 4 až 8 znakov ktoré si čitateľ sám zadáva. Do systému sa čitateľ prihlasuje zadaním čísla čitateľského preukazu a hesla. Heslo nie je vhodné písať na čitateľský preukaz alebo na poznámkový papier, ktorý je spolu s preukazom. Hrozí jeho zneužitie. Heslo možno zmeniť priamo z používateľského konta po prihlásení.

Čo keď heslo zabudnem? Heslo možno zmeniť/resetnúť cez online katalóg/výpožiky, odkaz Konto, Zabudnuté heslo. treba pamätať na správne kontaktné údaje (e-mail) zadané do systému, nakoľko iba tak je táto možnosť dostupná.

Čo keď sú všetky exempláre titulu vypožičané ? Ak sú všetky exempláre titulu, o ktorý máte záujem vypožičané, možno si v prípade časových možností dokument rezervovať. Ak sa dokument vráti, čím je uvoľnený pre výpožičku, dostanete oznámenie, že v knižnici máte rezervovaný dokument. Je to však iba v prípade že máte uvedenú vo svojich osobných údajoch aj korektnú e-mailovú adresu.

Kto môže vybrať namiesto čitateľa ním objednané knihy? V prípade, že čitateľ si nemôže z rôznych dôvodov sám osobne vyzdvihnúť objednané knihy, dokumenty možno vydať iba rodinnému príslušníkovi s čitateľským preukazom objednávateľa dokumentov.

Ako postupovať v prípade straty, resp odcudzenia čitateľského preukazu? V takomto prípade sa vystaví duplikát čitateľského preukazu za poplatok.

Ako sa dajú predĺžiť výpožičky? Výpožičky možno predlžovať priamo vo svojom konte.

Ako možno objednať rešerš? Rešerše (tematické aj citačné) možno objednávať priamo pri návšteve knižnice (študovňa na Štúrovej ul.), alebo prostredníctvom elektronických formulárov zo stránky služieb. Poplatky sú v súlade s platným cenníkom.