Služby

Sekcia prináša základné informácie o Slovenskej poľnohospodárskej knižnici spracované do týchto tematických okruhov:

Výpožičky
Medziknižničná výpožičná služba
Študovne

  • Univerzálna študovňa (Štúrova 51)
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku Malá študovňa (Štúrova 51)
  • Študovňa anglickej ekonomickej literatúry

Kopírovanie a skenovanie
Pre používateľov so špecifickými potrebami
Rešerše
IT služby

  • Služba TuKAN
  • Wifi (wlan)
  • Podpora používateľov

DOI
Konzultačné a poradenské služby
Ponuka vyradenej literatúry
Poplatky