Služby

Sekcia prináša základné informácie o Slovenskej poľnohospodárskej knižnici spracované do týchto tematických okruhov:

Výpožičky


Medziknižničná výpožičná služba
Študovne

  • Univerzálna študovňa (Štúrova 51, 1. poschodie)
  • Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2
  • Malá študovňa (Štúrova 51, 1. poschodie, vstup cez univerzálnu študovňu)

Kopírovanie, tlač a kenovanie
Pre používateľov so špecifickými potrebami
Rešerše
IT služby

  • Služba TuKAN
  • Wifi (wlan)
  • Podpora používateľov

DOI
iThenticate :: Similarity Check
Konzultačné a poradenské služby
Ponuka vyradenej literatúry
Poplatky