Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.

 


InCites™ Benchmarking & Analytics

SlPK v spolupráci so spoločnosťou Suweco ponúkajú od 2.11.2021 dvojtýždňový skúšobný prístup (do 16.11.2021) do analytického nástroja InCites™ Benchmarking & Analytics z produkcie Clarivate na platforme Web of Science. Tento analytický nástroj na základe citácií publikácií indexovaných vo WoS prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov poskytuje možnosť analýzy produktivity, dopadu vedeckých výstupov a benchmarking inštitúcie, pracovísk aj jednotlivcov.

Podmienkou prístupu je používateľský profil (registrácia -- prihlasovacie meno a heslo) na Web of Science.

Suweco a Clarivate zároveň ponúkajú záujemcom webináre ako súčasť podpory práce s inCites. Bližšie informácie: Pozvánka a prihlasovanie na webináre InCites


Statista

SlPK v spolupráci s tvorcom štatistickej platformy Statista ponúkajú skúšobný prístup od 10.11.2021 do 6.12.2021.Vstup: https://www.statista.com

Statista je jednou z najväčších platforiem pre štatistiky a trhové údaje na svete s prístupom k viac ako 1,5 miliónu štatistík, prognózam, dokumentáciám, správam a infografikám na 80 000 tém z viac ako 22 500 zdrojov. Platforma kombinuje ekonomické údaje, spotrebiteľské poznatky, prieskumy verejnej mienky a demografické trendy. Dáta je možné stiahnuť v 4 rôznych formátoch. Zahrnutý je aj automatické generovanie citácií.

Tutoriály: https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

Prístup je v rámci siete SPU, resp. prostredníctvom služby vzdialeného prístupu TuKAN.


World Scientific Publishing (eBooks  & etextbooks)

SlPK v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava predstavujú produkciu vydavateľstva World Scientific Publishing, ktorej časť (knihy a učebnice) budú k dispozícii v rámci skúšobného prístupu do 31.1.2022. Publikácie sú dostupné iba na úrovni online čítania.

Vstup: https://www.worldscientific.com/

Bližšie informácie (nielen) o produkte ako aj pomôcky nájdete na stránkach https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2212-brana-k-e-zdrojom-slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre/ alebo https://www.infozdroje.sk/

Prístup je v rámci siete SPU, resp. prostredníctvom služby vzdialeného prístupu TuKAN.


K dispozícii sú aj ďalšie zdroje z našej štandardnej ponuky licencovaných aj voľne dostupných databáz a informačných zdrojov

 


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk alebo slpk-tukan@uniag.sk (technická podpora)

Posledná úprava:: 2021-11-10