Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.


SciVal  ::  Elsevier

Do 25.3.2020 majú používatelia akademických inštitúcií na Slovensku, vrátane SPU v Nitre, skúšobný prístup do vyhľadávacieho nástroja SciVal z produkcie spoločnosti Elsevier.

K dispozícii je sú informácie o vedeckom výskume a prístup k výstupom výskumu viac ako 7500 inštitúcií z 220 krajín sveta. Dostupné sú nástroje na vizualizáciu a komparácie výstupov vedeckého výskumu, analýzy a hodnotenia, ako aj a ďalšie informácie o výskumných aktivitách.

Prístup je na základe IP adries inštitúcie, potrebná je však registrácia a vytvorenie používateľského konta. Bližšie informácie v príručke (PDF).

Vstup do SciVal: https://scival.com/

 


Posledná úprava:: 2020-03-03