Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.

 


University of Chicago Press (UCHIC)

University of Chicago Press (UCHIC) ako jedna z troch základných súčastí University of Chicago poskytuje svoje služby a ponúka publikačnú produkciu od roku 1890. K pôvodnej ponuke časopisov a kníh pribudla aj služba distribútora publikačnej produkcie tretích strán -- napr. ďalších vydavateľov, ktorí nedisponujú primeranými prostriedkami pre disemináciu svojej produkcie.

Kolekcia časopisov pokrýva tieto tematické oblasti:

 • Art and art history (15 titulov)
 • Economics (15 titulov)
 • Education (4 tituly)
 • History (21 titulov)
 • Humanities (44 titulov)
 • Law and politics (12 titulov)
 • Literary studies (15 titulov)
 • Medieval and Renaissance studies (13 titulov)
 • Science (7 titulov)
 • Social sciences (43 titulov)

Kolekcia kníh a jej tematický záber:

 • American Government and Politics
 • Classic Political Thought
 • Comparative Politics
 • Diplomacy, Foreign Policy, and International Relations
 • Judicial Politics
 • Political Behavior and Public Opinion
 • Political and Social Theory
 • Public Policy
 • Race and Politics
 • Urban Politics

Termín skúšobného prístupu: 15. 11. až 14.12.2020

Prístup: https://press.uchicago.edu/index.html na základe IP adries SPU v Nitre (možno využívať službu vzdialeného prístupu do siete - TuKAN)

Stručný informačný materiál k databáze 


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk

Posledná úprava:: 2020-12-01