Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.


Aktuálne nie sú k dispozícii žiadne skúšobné prístupy


K dispozícii sú zdroje z našej štandardnej ponuky licencovaných aj voľne dostupných databáz a informačných zdrojov

 


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk alebo slpk-tukan@uniag.sk (technická podpora)

Posledná úprava:: 2022-12-10