Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.


Aktuálne :: Ekonomika, ale aj multidisciplinárne zdroje

 


Royal Society of Chemistry

Royal Society of Chemistry

Prístup: Na adresách uvedených pri jednotlivých tituloch

Prístup k plným textom kníh je kontrolovaný IP adresami, t. j, funguje iba v rámci počítačovej siete SPU, využiť možno službu TuKAN.

Kontakt: PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. -- lubica.jedlickova@uniag.sk

Bližšie informácie: http://www.aib.sk/podpora/nastroje/1902-rsc-casopisy-knihy-a-databazy/


Posledná úprava:: 2018-05-21