Databázy, informačné zdroje :: Skúšobné prístupy

Na tomto mieste knižnica predstavuje a sprístupňuje licencované externé informačné zdroje, ktoré ponúkajú vydavatelia odbornej/vedeckej produkcie z celého sveta. Skúšobné prístupy sú časovo obmedzené a prístup je možný iba v rámci siete SPU (či už lokálne alebo vzdialene prostredníctvom služby TuKAN). Skúšobný prístup niekedy vyžaduje registráciu používateľa, informácie o podmienkach budú vždy uvedené.

Používanie zdrojov musí byť v súlade s licenčnými podmienkami poskytovateľa databázy. Licenčné podmienky sú publikované na stránkach producentov.


World Scientific Publishing (eBooks  & eTextbooks)

SlPK v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava predstavujú produkciu vydavateľstva World Scientific Publishing, ktorej časť (knihy a učebnice) budú k dispozícii v rámci skúšobného prístupu do 31.1.2022. Publikácie sú dostupné iba na úrovni online čítania.

Vstup: https://www.worldscientific.com/

Bližšie informácie (nielen) o produkte ako aj pomôcky nájdete na stránkach https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2212-brana-k-e-zdrojom-slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre/ alebo https://www.infozdroje.sk/

Prístup je v rámci siete SPU, resp. prostredníctvom služby vzdialeného prístupu TuKAN.


K dispozícii sú aj ďalšie zdroje z našej štandardnej ponuky licencovaných aj voľne dostupných databáz a informačných zdrojov

 


Konzultácie, otázky: slpk@uniag.sk alebo slpk-tukan@uniag.sk (technická podpora)

Posledná úprava:: 2021-12-10