Novinky v prostredí Scopus v roku 2017

Čo pripravuje spoločnosť Elesevier v databáze Scopus pre rok 2017? Prehľad noviniek a zmien prináša prezentácia zo seminára 14.3.2017, ktorý v spolupráci so zástupcami spoločnosti Elesevier pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 Slovenská poľnohospodárska knižnica.

Scopus 2017 :: Novinky (PDF)