Z každého (databázového) rožka troška...

Výstava kníh v spolupráci so SlovArt 21.-22.3.2017 :: FEM SPU v Nitre (pavilón S)

Zoznam ponúkaných kníh


Royal Society of Chemistry (RSC) ponúka čitateľom/používateľom SlPK:

  • skúšobný prístup k vybranej kolekcii vedeckých časopisov (bližšie informácie na stránkach Skúšobné prístupy),
  • voľný prístup k vybranej kolekcii informačných zdrojov z oblasti chémie (bližšie informácie v sekcii Voľne dostupné databázy).

Spoločnosť Royal Society of Chemistry je jednou z najstarších profesných organizácií na svete v oblasti chémie. Patrí medzi špičkové svetové inštitúcie v chemickom výskume a je významným producentom, vydavateľom a integrátorom vedeckých publikácií v danej oblasti.

Royal Society of Chemistry