Z každého (nielen databázového) rožka troška...

Potrebujete pracovať s citáciami?

SlPK pri SPU ponúka svojim používateľom možnosť zoznámiť sa s produktmi Citace.com a to tak pri práci s katalógom knižnice, ako aj v podobe citačného manažéra.

Do 31.12.2017 je v online katalógu SlPK zapojená služba Citace, ktorá umožňuje generovanie bibliografických citácií dokumentov vyhľadaných v katalógu knižnice (obr. 1). K dispozícii je niekoľko citačných štýlov.

Citace v online katalógu SlPK

Vo forme skúšobného prístupu je ďalej zamestnancom a študentom SPU v Nitre v tomto časovom období k dispozícii citačný manažér Citace PRO, ktorý na základe prihlásenia prostredníctvom prihlasovacieho mena umožňuje vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií (obr. 2).

Citačný manažér Citace PRO :: Prihlásenie

Citačný manažér
Pre využívanie citačného manažéra je potrebná registrácia, ktorá overuje oprávnenosť prístupu 2 spôsobmi:
a) overením korporátnej e-mailovej adresy (tak tvar meno.priezvisko@uniag.sk, ako aj meno@is.uniag.sk),
b) overením rozsahu IP adries univerzity (prístup priamo v priestoroch SPU, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu).

Registrácia/aktivácia účtu
http://www.citacepro.com/

Návody/manuály
https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mG4tiRnZ_-8&list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDKPbmXbcSqf7Q

Integrácia citačného manažéra Citace PRO do MS Word a do prehliadačov
Manažér možno v podobe doplnkov integrovať do prostredia MS Word a do prehliadačov Firefox alebo Google Chrome. Návod je k dispozícii po prihlásení do konta Citace PRO Plus pod ikonou nástrojov vpravo hore.

Informačný leták:
https://www.flipsnack.com/citacecom/doplnek-do-wordu-letak-slovensky.html

Konzultácie/pomoc
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. :: lubica.jedlickova@uniag.sk :: slpk-rma@uniag.sk