Registrácia

Registrovať v knižnici sa môže každý, kto sa preukáže občianskym preukazom alebo pasom a zaplatí poplatok podľa cenníka služiebAk máte ISIC/ITIC, prípadne inú čipovú kartu, prineste si ju so sebou, bude plniť funkciu preukazu do knižnice.

Registrovať sa možno

  • v hlavnej budove knižnice na Štúrovej ulici č. 51
  • v čitárni pod aulou na Tr. A. Hlinku
  • online, prostredníctvom predregistračného formulára

Predregistrácia umožňuje vystavovanie žiadaniek na dokumenty pred osobnou návštevou knižnice.

Nová registrácia

Stačí vyplniť predregistračný formulár https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/predregistracia/ a zaplatiť registračný poplatok bankovým prevodom  (študenti  5 €,  dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní  7 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Registrácia bude ukončená až po doručení dokladu do knižnice.

Predĺženie registrácie

Stačí zaplatiť poplatok za predĺženie bankovým prevodom (študenti  4 €, dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní 6 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Predĺženie registrácie bude ukončene až po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

  • IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247
  • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
  • Špecifický symbol:  1211

Platnosť registrácie trvá 365 dní, po tomto termíne je možné požiadať o jej predĺženie.

Knižnica umožňuje aj jednodňovú (24 hodinovú) registráciu používateľa s obmedzeným rozsahom poskytovaných služieb.

Registrovaný používateľ (okrem jednodňového) získa prihlasovacie údaje do konta. Po prihlásení si môže objednávať výpožičky, sledovať rezervácie, predlžovať výpožičky, navrhovať kúpu nových titulov a meniť svoje údaje.