Registrácia

Registrovať v knižnici sa môže každý, kto sa preukáže občianskym preukazom alebo pasom a zaplatí poplatok podľa cenníka služiebPreukazom používateľa knižnice môže byť čipová karta (vrátane ISIC) alebo preukaz vydaný knižnicou.

Nová registrácia

Registrovať sa možno vyplnením prihlášky čitateľa knižnice osobne

 • v hlavnej budove knižnice na Štúrovej ulici č. 51
 • v čitárni pod aulou na Tr. A. Hlinku

prípadne online, prostredníctvom predregistračného formulára

Predregistrácia umožňuje vystavovanie žiadaniek na dokumenty pred osobnou návštevou knižnice. Ak predregistrovaný používateľ  uhradí registračný poplatok bankovým prevodom  (študenti  6 €,  dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní  8 €) a pošle doklad o úhrade na slpk-vypozicky@uniag.sk, stáva sa riadnym používateľom knižnice.  Knižnica pri prvej osobnej návšteve bude požadovať predloženie občianskeho preukazu, príp. porovnateľného dokladu a podpísanie prihlášky používateľa.

Predĺženie registrácie

Predĺženie registrácie možno osobne

 • v hlavnej budove knižnice na Štúrovej ulici č. 51
 • v čitárni pod aulou na Tr. A. Hlinku 2,

prípadne online bankovým prevodom (študenti  6 €, dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní 8 €). Doklad o úhrade je potrebné poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Predĺženie registrácie bude ukončene až po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

 • IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247
 • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
 • Špecifický symbol:  1211
 • Poznámka: Registrácia / Predĺženie registrácie

Platnosť registrácie trvá 365 dní, po tomto termíne je možné požiadať o jej predĺženie.

Knižnica umožňuje aj jednodňovú (24 hodinovú) registráciu používateľa s obmedzeným rozsahom poskytovaných služieb.

Registrovaný používateľ (okrem jednodňového) získa prihlasovacie údaje do konta. Po prihlásení si môže objednávať výpožičky, sledovať rezervácie, predlžovať výpožičky, navrhovať kúpu nových titulov a meniť svoje údaje.

Kontakt

 • Výpožičný pult (Štúrova 51):slpk-vypozicky@uniag.sk, +421-37-6523 337
 • Študovňa (Štúrova 51):slpk-vypozicky@uniag.sk,  +421-37-6414 977
 • Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2):slpk-citaren@uniag.sk,  +421-37-6414 495