Registrácia

Registrovať v knižnici sa môže každý, kto sa preukáže občianskym preukazom alebo pasom a zaplatí poplatok podľa cenníka služieb.  Ak máte ISIC/ITIC, prípadne inú čipovú kartu, prineste si ju so sebou, bude plniť funkciu preukazu do knižnice.

Registrovať sa možno

V prípade záujmu o platbu online, je po odoslaní predregistračného formulára a zaplatení členského podľa platného cenníka služieb potrebné poslať informačný doklad o zaplatení (výpis z elektronického bankovníctva konkrétnej banky) na adresu slpk-circserv@uniag.sk. Predregistrácia umožňuje vystavovanie žiadaniek, plná registrácia umožňuje využívanie ďalších služieb na základe statusu registrovaného čitateľa.

Údaje pre úhradu elektronickým prevodom

  • Účet SPU v Nitre :: SK 40818 0000000 70000 66247
  • Kód banky :: 8180
  • Variabilný symbol  ::  1211
  • Adresát :: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra

Platnosť registrácie trvá 365 dní, po tomto termíne je možné požiadať o jej predĺženie.

Knižnica umožňuje aj jednodňovú (24 hodinovú) registráciu používateľa s obmedzeným rozsahom poskytovaných služieb.

Registrovaný používateľ (okrem jednodňového) získa prihlasovacie údaje do konta. Po prihlásení si môže objednávať výpožičky, sledovať rezervácie, predlžovať výpožičky, navrhovať kúpu nových titulov a meniť svoje údaje.