Registrácia

Registrovať v knižnici sa môže každý, kto sa preukáže občianskym preukazom alebo pasom a zaplatí poplatok podľa cenníka služieb.  Ak máte ISIC/ITIC, prípadne inú čipovú kartu, prineste si ju so sebou, bude plniť funkciu preukazu do knižnice.

Registrovať sa možno

Online predregistrácia umožňuje iba objednanie výpožičiek z online katalógu knižnice. Proces registrácie je ukončený až osobnou návštevou knižnice.

Platnosť registrácie trvá 365 dní, po tomto termíne je možné požiadať o jej predĺženie.

Knižnica umožňuje aj jednodňovú (24 hodinovú) registráciu používateľa s obmedzeným rozsahom poskytovaných služieb.

Registrovaný používateľ (okrem jednodňového) získa prihlasovacie údaje do konta. Po prihlásení si môže objednávať výpožičky, sledovať rezervácie, predlžovať výpožičky, navrhovať kúpu nových titulov a meniť svoje údaje.