Rastliny pre zlepšenie kvality života

Faktografická databáza Rastliny pre zlepšenie kvality života vznikla ako jeden z výstupov projektu Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO). Okrem základnej charakteristiky vybraných jednotlivých druhov (najmä kultúrnych) rastlín na úrovni botanickej identifikácie, predstavuje súbor vybraných odrôd, bližšie popísané sú vlastnosti vybraných odrôd, pôvod a história. Textové informácie sú doplnené o obrazovú dokumentáciu. Súčasťou je prehľad špecializovaných pracovísk zameraných na šľachtenie rastlín, viacjazyčný prekladový slovník názvov rastlín a doplnkové informačné zdroje k téme (listiny registrovaných odrôd, klasifikátory, legislatíva, odkazy na rôzne inštitúcie a organizácie atď.). Netradičným obsahovým doplnkom sú receptúry jedál, ktoré boli publikované v rôznych kuchárskych knihách, časopisoch a pod. Výživa a varenie nie sú fenoménom súčasným, ale ľudia sa vždy zaujímali o to, čo by mohlo (či malo) byť na tanieri.

Kontakt:
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., lubica.jedlickova@uniag.sk, +421-37-6415 046