Rôzne :: Aktuality SlPK

Služby knižnice počas platnosti preventívnych opatrení proti koronavírusu

V zmysle opatrenia rektory SPU v Nitre sa rušia prevádzkové a výpožičné hodiny knižnice. Knižnica je od 13.3. až do 31.3.2020 zatvorená.

Platnosť žiadaniek vystavených pred 9. 3. 2020 sa automaticky predĺži, takže objednané knihy na Vás počkajú. Predĺži sa aj doba vrátenia kníh, ktorým vyprší výpožičná lehota.

Upomienky nebudú generované. Prosíme čitateľov, ktorým boli vygenerované a odoslané upozornenia o blížiacom sa ukončení výpožičnej lehoty dňa 25.3.2020, aby tieto oznámenia ignorovali. Ospravedlňujeme sa za chybu, bolo to z dôvodu nastavenia systému na pôvodný termín konca zatvorenia knižnice.

Funkčné zostávajú služby, ktoré knižnica poskytuje online, najmä

Prostredníctvom vzdialeného prístupu (služba TuKAN) sú dostupné aj publikácie vo Virtuálnej študovni SlPK.

Pripomíname, že v našom online katalógu a bibliografickej databáze nájdete množstvo plných textov, ktoré sú voľne dostupné, t. j. nie sú limitované prístupom zo siete SPU. Môžu ich využiť nielen študenti SPU v Nitre, ale všetci záujemcovia.

Študentom SPU je taktiež k dispozícii služba kontroly spracovania použitej literatúry (citovanie, zoznamy použitej literatúry) v záverečných prácach, resp. konzultácie k citovaniu. Ako prílohu e-mailu možno poslať aj celé spracované zoznamy použitej literatúry (poprípade časti textov, ktorých sa otázky k citovaniu týkajú). Kontakt: lubica.jamborova@uniag.sk

Akékoľvek pripomienky či otázky prosíme adresovať na slpk@uniag.sk