Rôzne :: Aktuality SlPK

Aktualizácia informácií o službách knižnice počas platnosti preventívnych opatrení proti koronavírusu (9. 2. 2021)

Od 10. februára 2021 až do odvolania poskytuje knižnica výpožičky literatúry na základe objednávky cez online katalóg. Objednané  knihy si možno prevziať osobne, alebo dať doručiť prostredníctvom kuriéra. Osobne možno vrátiť aj výpožičky.

Preberanie a vrátenie kníh: Pondelok – Piatok od 8.30 do 15.30.

Od 10. februára 2021 si možno požičať  knihy z knižnice domov. Knihy sa musia vopred objednať cez online katalóg

 Knihy si môžete objednať, aj keď vám skončila platnosť registrácie. Registráciu si predĺžite pri preberaní kníh zaplatením registračného poplatku na ďalší rok.

  • Ak zatiaľ nemáte registráciu v knižnici a chcete si knihy objednať, môžete využiť online predregistráciu na https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/predregistracia/ .
  • Ak systém zamietne objednanie knihy (napr. ak máte „blokujúcu“ 3. alebo 4. upomienku alebo je kniha v študovni) napíšte na slpk-vypozicky@uniag.sk . Knihy v univerzálnej študovni sa nedajú objednať cez online katalóg, pretože sa bežne domov nepožičiavajú. Až do riadneho otvorenia knižnice sa budú požičiavať na jeden týždeň.
  • Ak je kniha ktorú potrebujete vypožičaná, rezervujte si ju. Možno ju niekto o pár dní vráti, systém ju zablokuje a pošle vám informačný mail.
  • Objednané knihy môže za vás prebrať ktokoľvek, treba však o tom knižnicu vopred informovať na slpk-vypozicky@uniag.sk .

Od 1. marca 2021 je k dispozícii nová služba - doručenie kníh kuriérom.

Služba doručenia kníh domov je spoplatnená podľa miesta doručenia.

  • V rámci mesta Nitra bude rozvoz realizovaný do 2 až 3 dní od objednania za 1,50 €, do jedného pracovného dňa za 3 €.
  • Pre Nitru - okres zaplatíte podľa vzdialenosti (1 km / 0,15 €).
  • Mimo okres Nitra je daná jednotná cena 9 EUR. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky mimo mesta Nitra v najbližší piatok-sobotu.

Potrebné je urobiť nasledovné kroky:

Vytvoriť žiadanku / žiadanky cez katalóg knižnice.

Napísať mail na slpk-vypozicky@uniag.sk, že chcete doručiť objednané knihy kuriérom, pričom uvediete celé meno, presnú adresu a telefonický kontakt. Poslaním mailu vyjadríte súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, kuriérskej spoločnosti. Knižnica vystavené žiadanky vyhľadá a upovedomí mailom objednávateľa, že zásielka je pripravená. Zároveň uvedie príslušnú sumu za službu podľa adresy doručenia.

Zadať platbu bezhotovostným bankovým prevodom na úhradu príslušnej sumy za zrealizovanie služby : IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247 Špecifický symbol: 1211 Variabilný symbol: študenti SPU uvedú číslo študenta

Poslať potvrdenie o bankovom prevode mailom na slpk-výpožičky@uniag.sk, na základe ktorého knižnica odovzdá kuriérovi zásielku k doručeniu. O doručení zásielky nás informujte. Výpožičky kníh budete mať evidované v konte s príslušným dátumom návratu.

Návrat kníh zrealizujete osobne, prípadne ich pošlete späť poštou či kuriérom na vlastné náklady.

 

Od 10. februára 2021 možno vrátiť knihy do knižnice aj osobne

  • Knihy môže vrátiť ktokoľvek, nie je nutné preukázať sa pri návrate preukazom študenta ani čitateľským preukazom.
  • Upomienky sú až do odvolania pozastavené
  • Vrátenie vypožičaných a vyzdvihnutie objednaných kníh je možné počas pracovných dní od 8.30 do 15.30.

Knihy možno vrátiť aj prostredníctvom návratového boxu (bibliobox) v hlavnej budove knižnice (Štúrova 51,  pri bočnom vchode vpravo).

Pri  vstupe do budovy knižnice treba rešpektovať aktuálne platné legislatívne opatrenia na pokles ochorení COVID-19, vrátane platného certifikátu o negatívnom výsledku testovania.

Kontakt  ::  Telefón

+421-37-6415 036

Kontakt  ::  E-mail

slpk@uniag.sk alebo slpk-vypozicky@uniag.sk


Podrobnejšie informácie o výpožičných službách

Podrobnejšie informácie o online službách