Rôzne :: Aktuality SlPK

Služby knižnice od 23.10.2020 a opatrenia proti šíreniu koronavírusu (COVID-19). Aktualizované: 23.10.2020

V dňoch 26. až 30. 10. 2020 bude knižnica zatvorená.

Kontaktné služby sa v tomto období nebudú poskytovať. Služby, ktoré sa objednávajú online budú postupne vybavované od 2. 11. 2020.

Platnosť žiadaniek, t, j. rezervácia objednaných kníh sa automaticky posunie o dobu, počas ktorej bude knižnica zatvorená.

 

Podrobnejšie informácie o výpožičných službách

Podrobnejšie informácie o online službách