Rôzne :: Aktuality SlPK

Služby knižnice od 23.10.2020 a opatrenia proti šíreniu koronavírusu (COVID-19). Aktualizované: 05.01.2021

21.12.2020 – 31.01.2021 je knižnica pre návštevníkov zatvorená.

21.12.2020 – 23.12.2020 a 04.01.2020 – 31.01.2021 knižnica poskytuje len online služby.

Podrobnejšie informácie o výpožičných službách

Podrobnejšie informácie o online službách