Rôzne :: Aktuality SlPK

Služby

Služby poskytuje knižnica v štandardnej ponuke v rámci prevádzkových hodín. Bez prerušenia sú dostupné elektronické informačné zdroje (databázy), vrátane Virtuálnej študovne SlPK.

Návraty výpožičiek možno realizovať osobne počas otváracích hodín alebo nepretržite prostredníctvom boxu na vrátenie kníh alebo poštou ako doporučenú zásielku na adresu Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Štúrova 51, 949 59 Nitra.

Kontakty: