Rôzne :: Aktuality SlPK

Aktualizácia informácií o službách knižnice od 1. 6. 2020

 

Služby knižnice sa vracajú do režimu pred prijatím opatrení proti koronavírusu. Výpožičky literatúry sa budú vybavovať na počkanie.

Otváracie hodiny: pondelok – piatok  od 8:00 do 15:30.

V čase od  12:00 do 12:30 bude z dôvodu dezinfekcie zatvorená  študovňa  a v čase od 12:00 do 12:45 bude z dôvodu dezinfekcie a prestávky na obed zatvorená čitáreň.

Naďalej treba dodržiavať hygienické opatrenia

  • dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov,
  • vstup len s rúškom,
  • vstup k výpožičnému pultu po jednom,
  • odstupy 2 m,
  • pravidelná dezinfekcia priestorov,
  • karanténa vrátených kníh 24 hodín.

Upomienky za  nevrátené knihy nebudú posielané ani účtované do 30. 9. 2020.

Študentov končiacich ročníkov prosíme, aby vrátili vypožičané knihy najneskôr do 30. 6. 2020 (II. stupeň), resp.  do 30. 7. 2020 (I. stupeň). Knihy možno vrátiť

  • osobne v hlavnej budove na Štúrovej ul.
  • poštou ako doporučenú zásielku na adresu  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra.

Naďalej ponúkame skenovanie častí publikácií a zasielanie kópií z elektronických publikácií na CD-ROM.

Podrobné informácie o jednotlivých službách

 

Akékoľvek pripomienky či otázky prosíme adresovať na: slpk@uniag.sk