Evidencia publikačnej činnosti na SPU v Nitre

Sekcia prináša základné informácie o Slovenskej poľnohospodárskej knižnici spracované do týchto tematických okruhov:

Dokumenty
Postup evidencie :: Podklady

 • Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti
 • Podklady pre evidenciu umeleckej činnosti
 • Podklady pre evidenciu ohlasov
 • Odovzdávanie podkladov online

Výstupy :: Vyhľadávanie publikácií a ohlasov

 • EPCA výstupy (databáza SlPK)
 • Centrálny register evidencie publikačnej/umeleckej činnosti
 • Web of Science
 • Scopus
 • Služby knižnice
 • Prehľady publikačnej a umeleckej činnosti SPU od roku 2004

Hodnotenie publikácií :: Podpora publikovania

 • Karentované časopisy :: Indexovanie
 • Impakt faktor a iné metriky
 • Otvorený prístup :: Open Access
 • Nekorektné praktiky :: Predátorské časopisy
 • Nástroje na podporu publikovania
 • Citovanie :: Odkazovaniev
 • Poradenstvo

Bibliometrické služby
EPCA od A po Z