ProQuest Ebook Central

Kolekcia e-kníh je dostupná na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/uniag-ebooks v rámci siete SPU v Nitre, vrátane služby vzdialeného prístupu (TuKAN). Nakoľko ide o kombináciu prístupu licencovaného elektronického informačného zdroja a trvalej expozície (3 tituly), majú knihy osobitne získané kúpou špecifické podmienky prístupu k obsahu. Bližšie informácie: pokyny pre používateľov.

Publikácie s osobitným režimom prístupu k obsahu:

  • KRISTBERGSSON, Kristberg - Oliveira, Jorge (eds.). Traditional foods: General and consumer aspects. New York : Springer, c2016. 416 s. ISBN 978-1-4899-7648-2.
  • KRISTBERGSSON, Kristberg - OTLES, Semih (eds.). Functional properties of traditional foods. New York : Springer, c2016. 384 s. ISBN 978-1-4899-7662-8.
  • KALAČ, Pavel. Effects of forage feeding on milk. London : Elsevier/Academic Press, c2017. 255 s. ISBN 978-0-12-811863-4.

Po vytvorení osobného účtu používatelia môžu vkladať záložky, poznámky alebo zvýrazňovať text v e-knihách. Návody a propagačné materiály: http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=1321

Konzultácie: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk