ProQuest Ebook Central

Kolekcia e-kníh je dostupná na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/uniag-ebooks v rámci siete SPU v Nitre, vrátane služby vzdialeného prístupu (TuKAN). Nakoľko ide o kombináciu prístupu licencovaného elektronického informačného zdroja a trvalej expozície (8 titulov), majú knihy osobitne získané kúpou špecifické podmienky prístupu k obsahu. Bližšie informácie: pokyny pre používateľov.

Publikácie s osobitným režimom prístupu k obsahu:

  • KRISTBERGSSON, Kristberg - Oliveira, Jorge (eds.). Traditional foods: General and consumer aspects. New York: Springer, c2016. 416 s. ISBN 978-1-4899-7648-2.
  • KRISTBERGSSON, Kristberg - OTLES, Semih (eds.). Functional properties of traditional foods. New York: Springer, c2016. 384 s. ISBN 978-1-4899-7662-8.
  • KALAČ, Pavel. Effects of forage feeding on milk. London : Elsevier/Academic Press, c2017. 255 s. ISBN 978-0-12-811863-4.
  • SHAO, Hong-Bo (ed.). Marshy salt-soil improvement and development. Volume I, Theory and practices. New York: Nova Publishers, c2017. ix, 236 s. ISBN 978-1-53610-439-4.
  • HOU, Harvey J. M. et al. (eds.). Photosynthesis : structure, mechanisms, and applications. Cham: Springer, c2017. xxi, 417 s. ISBN 978-3-319-48873-8.
  • KALAJI, Mohamed H. et al. Chlorophyll fluorescence : understanding crop performance-basics and applications. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, c2017. xiv, 222 s. ISBN 9781351649643.
  • FEHÉR, Alexander. Vegetation history and cultural landscapes : case studies from South-West Slovakia. Cham: Springer, c2017, 306 s. ISBN 978-3-319-60267-7.
  • MASON, John. Sustainable Agriculture. 2. ed. Collingwood : Landlinks Press, 2003. 249 s. ISBN 978-0-643-09105-4.

 

Po vytvorení osobného účtu používatelia môžu vkladať záložky, poznámky alebo zvýrazňovať text v e-knihách. Návody a propagačné materiály: http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=1321

Konzultácie: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk