Projekty s dotáciou Fondu na podporu umenia

Logo FPÚ

Rok 2017 :: Projekt „Nové vedomosti z nových kníh“ 

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2017

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 4000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 371 kn. j. (počet titulov 148).

Z toho:

  • slovenské prírastky – 241 kn. j. / 81 titulov
  • zahraničné prírastky – 130 kn. j. / 67 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

  • Skriptá                  102 kn. j. / 11 titulov
  • VŠ učebnice            60 kn. j. / 19 titulov
  • Iné tlačené dok.     209 kn. j. / 118 titulov
  • E-dokumenty           0 kn. j. / 0 titul
  • Online dokumenty     0 kn. j. / 0 titul

Pri akvizícii bola zároveň dodržaná povinnosť vyčleniť minimálne 10 % z celkovej dotácie na nákup kníh vydaných s podporou FPÚ. Kúpených bolo7 kn. j. / 25 titulov (prír. č. 656834-656835, 658327-658328, 659351-659352, 659356-659376) v sume 406,66 EUR.

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2017: Zo zmluvy vyplynula knižnici povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektu sumou 220 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch október 2017 až marec 2018. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPÚ.

Zoznam zakúpených titulov.