Projekty s dotáciou Fondu na podporu umenia

Logo FPÚ

Rok 2018 :: Projekt „Vzdelávanie na podporu digitálnych zručností knihovníkov“. Vzdelávací kurz pre pracovníkov akademických a verejných knižníc

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Tematické okruhy

 • Digitálna gramotnosť a zručnosti (nielen v knižniciach) :: Krátky úvod
 • Digitálne prostredie v marketingu knižníc
 • Digitálny obsah a autorské právo
 • Digitálne dokumenty v knižniciach: born digital dokumenty, digitalizácia (základné formáty digitálneho obsahu)
 • Tvorba digitálneho obsahu
 • Sociálne médiá
 • Exkurzia :: Digitalizačné centrum CVTI SR v Bratislave

Časový harmonogram

 • 12. a 13.9.2018
 • 19. a 20.9.2018
 • 27.9.2018

 

Niekoľko momentov z prednášok

Harmonogram

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.  ::  Digitálna gramotnosť a zručnosti (nielen v knižniciach)  ::  Prezentácia (PDF/0,8 MB)

Mgr. Tomáš Fiala  ::  Digitálny obsah a autorské právo (PDF/2,2 MB)

RNDr. Michal Černý, PhD.   ::   Kurátorství, sociální sítě, fotografie a něco navíc  :: Prezentácia k téme Sociálne médiá (PDF/2,5 MB)

Mgr. Hana Tulinská   ::   Kurz práce s informacemi :: Vzdelávací materiál online k téme Tvorba digitálneho obsahu

 


 

Rok 2017 :: Projekt „Nové vedomosti z nových kníh“ 

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2017

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 4000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 371 kn. j. (počet titulov 148).

Z toho:

 • slovenské prírastky – 241 kn. j. / 81 titulov
 • zahraničné prírastky – 130 kn. j. / 67 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

 • Skriptá                  102 kn. j. / 11 titulov
 • VŠ učebnice            60 kn. j. / 19 titulov
 • Iné tlačené dok.     209 kn. j. / 118 titulov
 • E-dokumenty           0 kn. j. / 0 titul
 • Online dokumenty     0 kn. j. / 0 titul

Pri akvizícii bola zároveň dodržaná povinnosť vyčleniť minimálne 10 % z celkovej dotácie na nákup kníh vydaných s podporou FPÚ. Kúpených bolo7 kn. j. / 25 titulov (prír. č. 656834-656835, 658327-658328, 659351-659352, 659356-659376) v sume 406,66 EUR.

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2017: Zo zmluvy vyplynula knižnici povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektu sumou 220 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch október 2017 až marec 2018. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPÚ.

Zoznam zakúpených titulov.

 


 

Rok 2016 :: Projekt „Kniha – základ celoživotného vzdelávania“

Nákup literatúry cez prostriedky FPU – 2016

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 6000 EUR.

Z prostriedkov FPU bolo zakúpených celkom 313 kn. j. (počet titulov 187).

Z toho:

 • slovenské prírastky – 138 kn. j. / 72 titulov
 • zahraničné prírastky – 175 kn. j. / 115 titulov

Kúpa realizovaná z hľadiska druhu dokumentu:

 • Skriptá                      6 kn. j. / 3 titulov
 • VŠ učebnice            43 kn. j. / 25 titulov
 • Iné tlačené dok.     227 kn. j. / 123 titulov
 • E-dokumenty            2 kn. j. / 1 titul (DVD)
 • Online dokumenty  35 kn. j. / 35 titul (e-kniha dostupná online)

Spolufinancovanie projektu v rámci FPU – 2016: Zo zmluvy vyplynula knižnici povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektu sumou 320 EUR.

Kúpa bola realizovaná v mesiacoch september 2016 až január 2017. Všetky zakúpené knihy sú opatrené logom FPÚ.

Zoznam zakúpených titulov.