Poradenstvo :: Publikovanie

Poradenstvo týkajúce sa publikovania poskytuje knižnica v nasledovných oblastiach:

Hodnotenie časopisov, overovanie indexovania, IF, h-index a ďalšie metriky
Kontakt:
Ing. PhDr. Dagmar Bugárová, dagmar.bugarova@uniag.sk, +421-37- 641 5050

Publikačné a redakčné procesy
Kontakt:
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD., lubica.jamborova@uniag.sk, +421-37-641 5043