Konzultačné a poradenské služby

Knižnica ponúka rôzne typy konzultácií / poradenských služieb zameraných na prácu s odbornými informáciami. K dispozícii je aj možnosť online formy konzultácie v prostredí MS Teams, stačí dohodnúť si presnú tému a termín -- kontakt lubica.jamborova@uniag.sk.

Spýtajte sa knižnice — odpovede na ľubovoľné otázky formou e-mailu.

Konzultačné a poradenské služby pri vyhľadávaní informácií, ktoré poskytuje personál univerzálnej študovne, čitárne a konzultantky v priestoroch výpožičného pultu. Zameriavajú sa najmä na otázky týkajúce sa výpožičných služieb, práce s online katalógom, práce s elektronickými informačnými zdrojmi (databázami) a pomoc s vypracovaním rešerší. Sú poskytované aj neregistrovaným čitateľom bezplatne.

Kontakty na informačno-konzultačné pracoviská:

Pri výpožičnom pulte +421-37-6523 337

V univerzálnej študovni +421-37-6523 337

V čitárni na Tr. A. Hlinku +421-37 6414 495

Špecifické poradenstvo k témam

  • ako správne citovať
  • autorské právo a publikovanie
  • hodnotenie časopisov
  • formálne aspekty publikovania
  • nástroje na podporu publikovania

poskytujú jednotliví pracovníci knižnice v rámci služby Spýtajte sa knižnice, príp. osobne, telefonicky, alebo e-mailom.

ivko :: informačné vzdelávanie v kocke;

Výberovo, špecificky zamerané, sú spracovávané aj témy týkajúce sa publikovania, resp. písania odborného textu a práce s informáciami (ako aj materiály prednášané v rámci predmetu Vedecké publikovanie pre študentov doktorandského štúdia), na webových stránkach knižnice zameraných na informačné vzdelávanie.

ivko :: Informačné vzdelávanie v kocke

 

Kontakty:

Mgr. Beáta Bellérová, PhD. :: beata.bellerova@uniag.sk :: ++421-37-6414 978

Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-6415 050

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. :: lubica.jamborova@uniag.sk :: +421-37-6414 978

 


 

Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje Centrum informačných služieb a poradenstva. Kontakt: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6415 033