Predaj vyradenej literatúry (predaj)

SlPK pri SPU v Nitre ponúka záujemcom možnosť zakúpenia dokumentov, ktoré zo svojho fondu vyraďuje z dôvodu multiplicity alebo zastaranosti. Ceny (EUR) sú určované na základe nadobúdacej ceny pri akvizícii do fondu (Sk).

Zoznam vyradených titulov na predaj

 

 

Predaj/kúpa sa realizujú v priestoroch Univerzálnej študovne na Štúrovej 51, 1. poschodie. Detailné podmienky možno dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

+421-37-6523 337, slpk-vypozicky@uniag.sk
Štúrova 51

Usmernenie

Pre urýchlenie vybavenia požiadaviek ohľadom kúpy vyradenej literatúry a v prípade potreby vyhľadania tejto literatúry v skladoch, je vhodné k vybranému titulu uviesť číslo zoznamu Obr. 1), v ktorom sa požadovaný titul nachádza a poprípade aj jeho signatúru alebo rozsah (Obr. 2).

Predaj vyradenej literatúry v SlPK -- Zoznamy

Obr. 1   ::  Číslo vyraďovacieho zoznamu

Predaj vyradenej literatúry v SlPK -- Ako  na to

Obr. 2  ::  Údaje o signatúre a cene pri akvizícii

 

Cenník

1-50 Sk: 0,50 EUR; 51-100 Sk: 1,00 EUR; 101 a viac: 2,00 EUR.

Predaj publikácií

Štúrova 51, 1. poschodie, výpožičný pult, konzultantka

Kontakt

slpk-vypozicky@uniag.sk, +421-37-6523 337, 641 5038

Aktualizácia: 2024-06-06