Poľnohospodárske knižnice

Knižnica participuje na zbere údajov pre štátne štatistické zisťovanie. Za rok 2014 poskytli údaje nasledovné poľnohospodárske knižnice:

 • Knižnica Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
 • Knižnica Národného lesníckeho centra Zvolen
 • Knižnica Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská Bystrica
 • Knižnica Slovenského zväzu včelárov Bratislava
 • Knižnica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Bratislava
 • Knižnica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, pobočka Košice
 • Knižnica Výskumného ústavu agroekológie - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Michalovce
 • Knižnica Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava
 • Knižnica Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava
 • Knižnica Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava
 • Knižnica Výskumného ústavu rastlinnej výroby - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Piešťany
 • Knižnica Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Banská Bystrica
 • Knižnica Výskumného ústavu živočíšnej výroby - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra

Kontakt:
Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6414 495