2021 je rokom 75. výročia našej knižnice

Ako rok svojho vzniku knižnica historicky deklaruje 1946, keď vznikla v Košiciach Knižnica Vysokej školy  poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva.  Pre niekoho je rokom vzniku knižnice až 1951, keď sa odčlenila od vysokej školy a začala existovať ako samostatná Ústredná pôdohospodárska knižnica, stalo sa tak 1. augusta 1951. S Nitrou sa spája až od roku 1952, keď bola Ústredná pôdohospodárska knižnica v Košiciach zrušená, jej fondy boli rozdelené medzi tri novovznikajúce knižnice v Nitre, Košiciach a Zvolene. Pripomenúť by sme si mali aj rok 1960, vtedy sa stala súčasťou dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a je ňou doteraz. Míľnikov v histórii inštitúcie je veľa a všetky prispeli k jej formovaniu, utvárali odbornú štruktúru, definovali jej služby a postavenie.  

Knižnicu ako inštitúciu s bohatou históriu a tak trochu aj neopakovateľným čarom predstavujeme prostredníctvom série fotografií z jej skladov a zázemia. Na fotografiách možno vidieť staré katalógy, prírastkové zoznamy písané rukou, vyradené knihy aj knihy uložené na regáloch v sklade Na veci, okolo ktorých bežne chodíme, sme sa skúsili pozrieť inými očami a našli sme v nich kúzlo. Dúfame, že ho uvidia aj iní.  Autormi fotografií sú Juraj Vavrovič a Soňa Bellérová.

Minigaléria fotografií "zo zákulisia" knižnice.

Vybrané fotografie nájdete na našom Fb, Instagrame a niektoré môžete vidieť aj v našich priestoroch

 


 

Novinky a zmeny v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2022

27.10.2021 pripravila SlPK v súvislosti so zmenami v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2021 online prezentáciu vybraných okruhov otázok:

  • Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,
  • Zmeny v odovzdávaní podkladov - webové formuláre,
  • Údaje v CREPČ2

Záznam je k dispozícii pre používateľov z SPU.