Nástroje na podporu publikovania :: Forma, aplikácie

EndNote Web je webový nástroj pre správu citácií (referencií), jeho cieľom je zjednodušiť písanie vedeckých prác. Umožňuje preberať informácie o citáciách, ukladať ich, zdieľať, vkladať do práce pri písaní a pod. Pre používateľov SlPK je k dispozícii ako súčasť platformy Web of Science.

Stručná používateľská príručka k EndNote Web http://wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_cz.pdf

Mendeley :: voľne dostupný nástroj na manažovanie citácií a zároveň aj akademická sociálna sieť. Základné verzia desktop aplikácie pre manažment citácií je voľne dostupná, rozšírené funkcionality sú dostupné za poplatky. Keďže jeho producentom je spoločnosť Elsevier, je implementovaný aj do niektorých produktov, napr. do databázy Scopus.

ProQuest Flow :: bezplatná aplikácia spoločnosti ProQuest, určená na podporu práce s publikáciami. Prostredníctvom ProQuest Flow možno zhromažďovať, čítať, poznámkovať, organizovať články a iné publikácie, citovať ich, či zdieľať s kolegami. Registrácia je bezplatná, treba však pri nej použiť e-mailovú adresu s poštovým aliasom uniag.sk.

Kontakt:
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD., lubica.jamborova@uniag.sk, +421-37-641 5043