Podpora používateľov -- Elektronické informačné zdroje

Knižnica zabezpečuje prístup tak k licencovaným, ako aj nelicencovaným informačným zdrojom. Administrácia zdrojov okrem iných činností zahŕňa aj podporu používateľov tak pri problémoch s dostupnosťou (prístupom), ako aj v oblasti pomoci pri práci s informačnými produktami. Informačná podpora sa týka aj tipov a odporúčaní pri využívaní voľne dostupných aplikácií a programov.

Oblasti podpory a pomoci:

  • problémy pri prístupe do databáz,
  • problémy pri spracovaní výsledkov práce v databázach,
  • základná podpora pri oboznamovaní sa s informačným produktom (vyhľadávanie, spracovanie výsledkov vyhľadávania, rešeršné stratégie a pod.)
  • jednoduché manuály pre prácu,
  • ponuka alternatívnych riešení pre prácu s dokumentmi (kancelárske balíky, editory, ...).

 

Kontakt, informácie: Ing. Janette Guzmická, e-mail: janette.guzmicka@uniag.sk, tel.: +421-37-6415 040