Podpora používateľov :: Elektronické informačné zdroje

Knižnica zabezpečuje prístup tak k licencovaným, ako aj nelicencovaným informačným zdrojom. Administrácia zdrojov okrem iných činností zahŕňa aj podporu používateľov tak pri problémoch s dostupnosťou (prístupom), ako aj v oblasti pomoci pri práci s informačnými produktami. Informačná podpora sa týka aj tipov a odporúčaní pri využívaní voľne dostupných aplikácií a programov.

Oblasti podpory a pomoci:

 

  • základná podpora pri oboznamovaní sa s informačným produktom (vyhľadávanie, spracovanie výsledkov vyhľadávania, rešeršné stratégie a pod.) či už formou textových materiálov, alebo formou konzultácií
  • jednoduché manuály pre prácu,
  • konzultácie k vyhľadávaniu relevantných informačných zdrojov (katalógy a databázy, stránky vedeckých inštitúcií, predmetové archívy a repozitáre...),
  • ponuka alternatívnych riešení pre prácu s dokumentmi (kancelárske balíky, editory, ...),
  • problémy pri prístupe do databáz,
  • problémy pri spracovaní výsledkov práce v databázach.

 

Kontakt, informácie

Ing. Janette Guzmická  ::  janette.guzmicka@uniag.sk  ::  +421-37-6415 050

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421-37-6414 978