Ostatné e-knihy

Publikácie sú dostupné výhradne len lokálne (cez SPU cloud), na tomto mieste v Digitálnej knižnici SlPK. Bližšie informácie :: E-Mail: slpk-rma@uniag.sk

  • HOSSAIN, Mohammad Anwar (ed.) Drought stress tolerance in plants. Volume 1, Physiology and Biochemistry. [Cham] : Springer, c2016. 526 p. ISBN 978-3-319-28899-4.
  • CARDOSO, Suzana M.Chemistry, biology and potential applications of honey bee plant-derived products. 1st publ. Sharjah : Bentham Science Publishers, 2016. 473 s. ISBN 978-1-68108-237-0.