Čo poskytuje knižnica online (nielen) počas platnosti opatrení proti šíreniu koronavírusu

Online katalógsú v ňom linky na plné texty záverečných prác, niektorých zborníkov a kníh a e-výpožičky kníh Flexibooks. Pri vyhľadávaní v katalógu si všímajte vo fazetách vľavo možnosť  „Plný text“  alebo „E-výpožička“.

Bibliografická databáza SlPKsú v nej plné texty publikácií, najmä článkov. Rovnako ako v katalógu si pri vyhľadávaní všímajte vo fazetách vľavo možnosť  „Plný text“. Ak článok nie je dostupný v plnom texte, možno si objednať jeho digitálnu kópiu.

DL SlPK – nájdete tam odkazy na online zdroje s plnými textami, vrátane voľne dostupných článkov, kníh a učebníc.

Virtuálna študovňa – obsahuje 140 titulov skrípt, učebníc a monografií . Dostanete sa k nej cez vzdialený prístup (TuKAN). Ak vzdialený prístup nemáte aktivovaný, môžete požiadať o jeho vytvorenie.

Plnotextové databázy (E-zdroje)obsahujú tisíce článkov a kníh z rôznych vedných oblastí. Dostanete sa k nim cez vzdialený prístup (TuKAN), alebo, výberovo podľa ponuky poskytovateľa, prostredníctvom osobných účtov (vyžaduje registráciu a vytvorenie tohto účtu na strane databázy, ako kontakt je potrebné použiť univerzitný e-mail).

V súčasnosti ponúkame nasledovné plnotextové databázy:

Rešeršná služba – vyhľadanie literatúry na určitú tému. Výstupom rešeršnej služby je zoznam literatúry. Publikácie samotné sú súčasťou rešerše iba ak má knižnica digitálnu verziu vyhľadaných publikácií. Aktuálne, počas zatvorenia knižnice z dôvodu pandémie COVID-19, ako rozšírenie služby, ponúka knižnica možnosť zasielania digitálnych kópií častí tých dokumentov, ktoré má knižnica vo svojom fonde. Požiadavku s presnou špecifikáciou požadovaných kópií (v zmysle platných podmienok) pošlite ako odpoveď na doručenie rešerše. Overenie dostupnosti dokumentu - online katalóg SlPK. Bližšie informácie z digitálnym kópiám - ďalší text.

Ak rešerš, ktorú sme na základe Vašej objednávky spracovali, nezodpovedá zadaniu, napíšte nám. Pokúsime sa chybu napraviť.

Služba zasielania digitálnych kópií – skenovanie častí publikácií a zasielanie kópií z elektronických publikácií na CD-ROM registrovaným používateľom knižnice. Služba nie je určená na skenovanie / zasielanie elektronických kópií celých dokumentov

Užitočné môžu byť niektoré rady o práci s literatúrou, ktoré nájdete na knižničnom blogu a odporúčania k citovaniu na našom webe.

Kontakt pre otázky týkajúce sa online služieb: slpk@uniag.sk