Online katalóg SlPK

QR kód online katalógu SlPK

Online katalóg knižnice poskytuje prehľad o dokumentoch v jej fonde:

  • slovenské a české monografie, učebnice, zborníky, dizertácie a habilitačné práce od r. 1971, staršie sú spracované iba výberovo,
  • zahraničné monografie, zborníky a dizertácie (okrem českých) od r. 1980,
  • zviazané periodiká od r. 1988,
  • diplomové práce od r. 1988.

Upozornenie: Internet Explorer je nepodporovaný prehliadač pre online katalóg. Používajte iný prehliadač (Edge, Chrome, Firefox).

Staršie dokumenty sú vyhľadateľné v lístkovom katalógu.

 

Zoznam časopisov objednaných v SlPK v roku 2021


Súčasťou online katalógu je aplikácia pre výpožičné služby, t. j. objednávanie publikácií, rezervácie, sledovanie výpožičných lehôt, predlžovanie výpožičiek a pod.

Vyhľadávanie v online katalógu knižnice 
 
Kontakt:
Mgr. Slavomíra Jakubcová, e-mail: slavomira.jakubcova@uniag.sk, tel.: +421-37-6415 042