Odborne orientované aktivity SlPK pri SPU v Nitre

SlPK pri SPU v Nitre organizuje rôzne odborne profilované podujatia, ktorých cieľovú skupinu tvoria najmä zamestnanci SPU v Nitre, ale aj širšia komunita používateľov v regióne, resp. na celoslovenskej úrovni. Práve o takýchto aktivitách budú publikované informácie (vrátane nejakých tých fotografií) na stránkach sekcie odborné podujatia. konkrétne ide najmä o semináre zamerané na čiastkové knižnice, vybrané skupiny používateľov na SPU v Nitre, vybrané skupiny odborných pracovníkov knižníc na Slovensku a pod.


Seminár k zmenám v evidencii publikačnej činnosti a portálu CREPČ2 (11.9.2018   ::  SlPK pri SPU)

11.9.2018 sa konal seminár zameraný na zmeny v systéme evidencie publikačnej činnosti v kontexte spustenia portálu CREPČ2. Seminár bol určený najmä pracovníkom povereným vedením agendy evidencie publikačnej činnosti na katedrách fakúlt SPU, ale aj vedeckým a pedagogickým pracovníkom univerzity. Okrem tejto témy boli na seminári prezentované databáza InfoTrac spoločnosti GALE a personálne perzistentné identifikátory.

Seminár CREPČ2 :: 11.9.2018 :: Foto 1

Seminár CREPČ2 :: 11.9.2018 :: Foto 2

Seminár CREPČ2 :: 11.9.2018 :: Foto 3

Seminár CREPČ2 :: 11.9.2018 :: Foto 1