NitLib :: Odborné semináre knižníc nitrianskeho regiónu

Slovenská poľnohospodárska knižnica bola iniciátorom spoločného organizovania seminárov nitrianskych knižníc. Od roku 2005 ich pod názvom NitLib organizuje spolu s Krajskou knižnicou K. Kmeťka, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa a Knižnicou Agroinštitútu, š.p. Nitra.

Stránky seminára NitLib