Nekorektné praktiky v publikovaní :: Predátorské časopisy

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku.

Stručne ich možno charakterizovať nasledovne:

  • Sú to spravidla online časopisy, ktoré sa „tvária“ ako kvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
  • Za publikovanie článku požadujú nemalé poplatky.
  • Nerobia výber článkov, jediným kritériom pre zaradenie článku do časopisu je zaplatenie poplatku.
  • Autorov lákajú, aby publikovali svoje články na základe zavádzajúcich/nesprávnych údajov o impakt faktore či indexovaní v scientometrických databázach.

 

Ako sa brániť nekorektným praktikám predátorských vydavateľov :: Odporúčania:

  • Pred publikovaním v akomkoľvek neznámom vedeckom časopise sa v žiadnom prípade nespoliehať na informácie na jeho webovej stránke.
  • Preveriť, či časopis naozaj má impakt faktor v databáze Journal Citation Reports.
  • Ak časopis nemá impakt faktor, je vhodné preveriť, či je indexovaný v databáze Web of Science alebo Scopus, alebo v SCImago Journal and Country Rank.
  • V prípade pochybností kontaktovať Slovenskú poľnohospodársku knižnicu, ktorá preverí zastúpenie časopisu v ďalších databázach.

Kontakt

Mgr. Beáta Bellérová, PhD., beata.bellerova@uniag.sk, +421-37-641 5037