Lístkové katalógy SlPK

Lístkové katalógy sa využívajú pri vyhľadávaní informácií o staršej literatúre, ktorá nie je spracovaná elektronicky (online katalóg knižnice). Od roku 2009 knižnica lístkové katalógy nedopĺňa.

Z hľadiska časového sa delia na:

  • katalógy najstaršej literatúry do roku 1959,
  • katalógy od roku 1960 do roku 1986,
  • katalógy od roku 1987 do roku 2009.

Podľa spôsobu radenia záznamov sa delia na:

  • menné,
  • systematické.

Kontakt:

Mgr. Slavomíra Jakubcová, e-mail: slavomira.jakubcova@uniag.sk, te.: +421-37-6414 982