Kontakty :: Zamestnanci SlPK

 
Meno a priezvisko
E-mail Telefón
     
Oddelenie riadenia a prevádzky   
Úsek administratívy a prevádzky  

Mgr. Beáta BELLÉROVÁ, PhD.

Riaditeľka

beata.bellerova@uniag.sk +421-37-6415 030, +421-37-6415 037

Mária ŠTUBENDEKOVÁ

Sekretariát

maria.stubendekova@uniag.sk +421-37-6415 030, +421-37-6415 039
Iveta KOVÁČOVÁ iveta.kovacova@uniag.sk +421-37-6415 032
Alena ZELINKOVÁ alena.zelinkova@uniag.sk +421-37-6415 032
     
Úsek systémovej podpory    
PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.* lubica.jedlickova@uniag.sk +421-37-6415 043
Koloman KRIŽAN koloman.krizan@uniag.sk +421-37-6415 046
Mgr. Rastislav MUCHA rastislav.mucha@uniag.sk +421-37-6415 046
     
Oddelenie doplňovania, revízie a spracovania fondu   
Úsek akvizície a revízie  
Ing. Katarína ŠIMONČÍKOVÁ* (Nákup lit.) katarina.simoncikova@uniag.sk +421-37-6415 049
Dagmar MIČANOVÁ dagmar.micanova@uniag.sk +421-37-6415 049
     
Úsek spracovania    
Mgr. Slavomíra JAKUBCOVÁ* slavomira.jakubcova@uniag.sk  +421-37-6415 042
Erika BEKÉNIOVÁ erika.bekeniova@uniag.sk  +421-37-6415 042
Ing. Janeta KONDELOVÁ janeta.kondelova@uniag.sk  +421-37-6415 040
Ing. Alžbeta POLÁČKOVÁ alzbeta.polackova@uniag.sk  +421-37-6415 040
Ing. Zuzana VALENTOVÁ zuzana.valentova@uniag.sk  +421-37-6415 042
     
Oddelenie knižničných služieb   
Úsek skladov a služieb    
Sandra BAUMANOVÁ sandra.baumanova@uniag.sk  +421-37-6415 036
Adriana PAGAČOVIČOVÁ adriana.pagacovicova@uniag.sk  +421-37-6415 036
Ida ZÁHORSKÁ (Čiastk. knižnice) ida.zahorska@uniag.sk  +421-37-6415 043
     
Čitáreň pod aulou (areál SPU)    
Ing. Ingrid JIRÁSKOVÁ ingrid.jiraskova@uniag.sk  +421-37-6414 495
     
Univerzálna študovňa
 (Hotové rešerše, normy)  
Ing. Mária BUMBALOVÁ* (MVS) maria.bumbalova@uniag.sk  +421-37-6415 033
Alena GABALCOVÁ alena.gabalcova@uniag.sk  +421-37-6415 038
Romana JAVORNÍCKA romana.javornicka@uniag.sk  +421-37-6415 045
     
Bibliograficko-informačné oddelenie   
Ing. PhDr. Dagmar BUGÁROVÁ* (EPCA) dagmar.bugarova@uniag.sk  +421-37-6415 050
Ing. Renáta DAŇOVÁ renata.danova@uniag.sk  +421-37-6415 044
Ing. Janette GUZMICKÁ (Rešerše) janette.guzmicka@uniag.sk  +421-37-6415 041
Ing. Ľubica GUZMICKÁ (Citácie) lubica.guzmicka@uniag.sk  +421-37-6415 044
Ing. Marta CHALACHANOVÁ, CSc. (EPCA) marta.chalachanova@uniag.sk  +421-37-6415 050
Silvia MACHÁČOVÁ silvia.machacova@uniag.sk  +421-37-6415 050
      Poznámka: * Vedúci pracoviska