Registrácia je pozastavená počas sviatkov, víkendov, neprítomností a (povinných) dovoleniek. Bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň (registrátora), spravidla...

Absencie registrátora sú obvykle zverejňované s odstupom vopred v UIS SPU: https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1792;quick=1, ak je to možné.