Tento formulár je určený pre registráciu a aktiváciu konta pre vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom. Proces registrácie je ukončený obdržaním prístupových údajov na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti.

Zamestnancom a študentom SPU v Nitre sa odporúča uvádzať korporátny e-mail (@uniag.sk), iným žiadateľom e-mail uvedený v knižnično-informačnom systéme SlPK. Žiadosti s neplatnými/neoveriteľnými údajmi nebudú spracované, ostatné žiadosti budú spracované do 2 pracovných dní. Formuláre odoslané po skončení štandardných prevádzkových hodín počas pracovných dní a počas dní voľna/sviatkov budú spracované tiež v tomto režime. Polia označené * sú povinné. Poznámka: Subjekt je už predvyplnený, nie je potrebné dopĺňať.

 

Žiadam o aktiváciu vzdialeného prístupu k informačným zdrojom SlPK. Zároveň sa zaväzujem, že budem rešpektovať Pravidlá pre prácu v sieti SPU a licenčné podmienky poskytovateľov jednotlivých databáz, najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie, či komerčného využívania.

Odoslaním fomulára akceptujem podmienky poskytovania služby TuKAN.