Karentované časopisy :: Indexovanie v databázach

Indexovanie časopisov v Current Contents Connect — karentované časopisy

  • Karentovaný časopis je vedecký časopis registrovaný a vyhľadateľný v tematických sériách Current Contents Connect (CCC).
  • CCC je súčasťou Web of Science™.

Návod ako zistiť či je časopis karentovaný

Návod ako vyhľadať karentované časopisy pre konkrétnu vednú oblasť

 


 

Indexovanie časopisov vo Web of Science a Scopus

  • Indexovanie (registrovanie) časopisu vo Web of Science (WoS) znamená, že sú jeho celé čísla a ročníky spracované a vyhľadateľné v databáze Wef of Science™ Core Collection, dostupnej cez platformu Web of Science.
  • Indexovanie (registrovanie) časopisu v databáze Scopus znamená, že sú jeho celé čísla a ročníky spracované a vyhľadateľné v tejto databáze. Výberovo (v oveľa menšej miere ako časopisy) sú vo WoS a Scopus registrované aj zborníky a monografie.

Výber časopisov a ďalších dokumentov do databáz WoS a Scopus sa riadi prísnymi pravidlami: