31.12.2021

piatok, 24.12.2021

Od 24.12.2021 do 9.1.2022 sú všetky prevádzky knižnice zatvorené. Pre potrebu vrátenia kníh (výpožičiek) je k dispozícii box pre vrátenie kníh na Štúrovej 51 (pri vchode na prízemí). Prístup je možný hlavným vchodom do objektu (z chodníka, posuvná brána) alebo bočným vchodom od Vinotéky Baretka.

Prevádzka knižnice od 10.1.2022 bude limitovaná aktuálnou epidemiologickou situáciou, resp. platnými všeobecnými opatreniami.

Želáme všetkým členom, návštevníkom aj priaznivcom SlPK pokojné prežitie sviatkov Vianoc v zdraví a v roku 2022 hlavne pevné zdravie, spokojnosť a šťastie.